Vattenskador

Denna sida ska uppdateras!

Om vattenskader i flerbostadshus i allmänhet kan man läsa om i Vattenskadeundersökningen 2005.

Det allra senaste om hur man bäst förebygger vattenskador framgår av  Säker vatteninstalllation - branschregler.

Att det inträffar vattenskador är en risk som vi måste leva med. Senast det hände i vårt hus var nyåret 2004. Då sprack en vattencistern till en av toaletterna på översta våningsplanet och under flera dygn rann det vatten längs rören i ett av rörschakten. Det läckte in i våningarna under, ja ända ner till källaren. Eftersom det  inte var första gången som en vattencistern sprack, beslöt styrelsen - för att inte ta några onödiga - att byta ut samtliga äldre cisterner i huset.

Saneringsarbete i samband med vattenskador är som ofta besvärliga och störande. Det händer att måste man ha en byggtork stående i lägenheten och brumma i ett par tre veckors tid.

Fastighetsförsäkringen ersätter till vissa delar vattenskador, se utdrag ur försäkringstexten.

Vad kan den enskilda lägenhetsinnehavarnen göra för att förebygga vattenskador?

  • Avstängningsventiler i kök och badrum måste konditioneras
  • Bygg inte trösklar runt avloppsbrunnar. Vid översvämning ska vattnet fritt kunna rinna ner i golvbrunnen och inte ut på golvet i lägenheten.
  • Droppskyddsbricka under diskmaskin, tvättmaskin, kyl och frys kan göra att man i tid kan upptäcka läckage eftersom det rinner ut på golvet. 
  • Byt vatten- och avloppsansluten utrustning i tid.