Brandsäkerhet

Avsikten är här att behandla brandsäkerheten med tanke på de specifika förhållanden som råder i vår fastighet. Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap har en sida som ger viktiga insikter om förebyggande boendesäkerhet i olika tänkbara avseenden.

Brandvarnare
Det ska finnas minst en uppsatt och fungerande brandvarnare i varje lägenhet. Billigare liv- och egendomsförsäkring är svårt att hitta. Tänk på att regelbundet prova att brandvarnaren fungerar och att byta batterier vid behov.

Utrymningsvägar
Grundkravet för bostäder är att det alltid ska finnas två av varandra oberoende utrymningsvägar. Hos oss är balkongerna den alternativa utrymningsvägen. Kritiska är de rum och lägenheter som endast har balkong mot gården. Dit in kommer inga räddningsfordon utan räddningspersonalen får manuellt resa stegar. Därför är balkongerna för våningsplan 4-6 utrustade med utrymningsluckor och fasta stegar ner till våningsplan 3. Dessa luckor måste naturligvis hållas fria och vara lätt öppningsbara.

I  källaren går den alternativa utrymningsvägen via gillestugans fönster. Det är ingen idealiskt utrymningsväg. Första måste man haka upp fönstret i taket, därefter klättrar man ut i ljusbrunnen och lyfter bort järngallret med ryggen.

Brandbegränsning
Varje lägenhet är en brandcell och är dimensionerad för att stå emot brand- och rökspridning mellan lägenheterna i minst en timme. Dörren till källartrappan ska alltid vara stängd, också för att hindra eventuell brandspridning från källaren.

Släckutrustning
Handbrandsläckare finns i trapphuset mellan våningsplan 1-2, 3-4, 5-6 samt i källaren utanför gillestugan.

Brandlucka
Brandluckan i entréplanet får endast öppnas av brandkåren.