P-platser

Föreningen hyr 9 p-platser av Malmö Nation

P-platserna finns i  källarplan, öppet men under tak med infart från Stora Tomegatan. Se p-plan.

P-platserna kan inte överlåtas vid byte av lägenhetsinnehavare.

Hyran för en p-plats är för närvarande 505 kr/mån för medlem och 556 kr/mån för utomstående. Medlem har företräde i händelse av ledig p-plats. Önskemål om p-plats anmäls till styrelsens ordförande, Thomas Lundgren som handhar kölistan.

Om man enligt kölistan står på tur för en ledig p-plats, men tackar nej till erbjudandet, behåller man om man så önskar sin plats i kön.

Finns det ingen på kölistan, kan föreningen hyra ut p-platsen till utomstående. Ett villkor är emellertid att avtalet kan sägas upp med en månads varsel till förmån för medlem som önskar överta p-platsen. Samma villkor gäller för medlem som eventuellt hyr två p-platser.

Förtydligande 2019-12-16: 

Endast en ordinarie p-plats per lägenhet, dvs oberonde av antal medlemmar i lägenheten.