Källarförråd

Till varje lägenhet hör ett källarförråd. Se planritningar, där förråden är lägenhetsnumrerade.

Därutöver finns vissa utrymmen i källaren som medlemmar kan få utnyttja vid särskilda behov. Det kan gälla förvaring av vinter- /sommadäck eller cyklar som under längre periode inte används.

Kontakta Lars Erik Andersson, lgh 64, eller Thomas Lundgren, lgh 51